Продукти

Онлайн Магазин Дикра Метали

ДЕБЕЛИНА РАЗМЕР Тегло за лист Цена за кг. Без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за лист с ДДС
3,0мм 1м/2м 52 1,20 1,44 74,88
3,0мм 1.25м/2.5м 79 1,20 1,44 113.76
4,00мм 1.25м/4м 171 1.20 1,44 246.24
4,0мм 1,25м/2,5м 100 1,20 1,44 144,00
4,00мм 2мм/1мм 69 1.20 1.44 99,36
Skills: 
Photography, Photoshop