Продукти

Онлайн Магазин Дикра Метали

ДЕБЕЛИНА РАЗМЕР Тегло за лист Цена за кг. Без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за лист с ДДС
3,0мм 1м/2м 52 1,22 1,464 76,13
4,00мм 1.25м/4м 171 1.22 1,464 256.50
4,0мм 1,25м/2,5м 100 1,22 1,464 146.40
4,00мм 2мм/1мм 69 1.22 1.464 101.02
Skills: 
Photography, Photoshop