Продукти

Онлайн Магазин Дикра Метали

ДЕБЕЛИНА РАЗМЕР Тегло за лист Цена за кг. Без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за лист с ДДС
3,0мм 1м/2м 52 1,25 1,50 78.00
4,00мм 1.25м/4м 171 1.25 1.50 256.50
4,0мм 1,25м/2,5м 100 1,25 1,50 150.00
4,00мм 2мм/1мм 69 1.25 1.50 103.50
Skills: 
Photography, Photoshop